Dienst voor Onthaalouders

  • Contacten tussen kinderen en onthaalouders

   De onthaalouders stimuleren de ontwikkeling van het kind door aangepast speelgoed en activiteiten aan te bieden. Zo ontmoeten de kinderen elkaar en leren van jongs af aan respectvol, geboeid en betrokken met elkaar om te gaan. Dit in een kindvriendelijke, veilige en gezellige speel- en leefomgeving.

   Er wordt een overzichtelijke structuur en regelmaat aangeboden zonder het respect voor het ritme van het kind uit het oog te verliezen.

   De evolutie in de ontwikkeling wordt voor elk kind individueel opgevolgd.

  • Contacten tussen ouders en onthaalouders

   Elke onthaalouder informeert op regelmatige basis de ouders over het verloop van de opvang en houdt hen zo op de hoogte over de vorderingen van hun kind.
   Ouders kunnen steeds bij de onthaalouder terecht met vragen, bedenkingen of ongenoegens.

  • Contacten tussen ouders en dienst voor onthaalouders

   Tijdens de eerste contacten met de dienst worden de ouders wegwijs gemaakt in hun zoektocht naar een opvangplaats. De ouders worden ingelicht over de regels en de werking van de dienst. Jaarlijks wordt er een ouderavond georganiseerd waarbij alle ouders van harte uitgenodigd worden.
   De ouders kunnen steeds bij de dienst terecht met vragen, bedenkingen of ongenoegens. Indien nodig wordt er bemiddeld tussen ouders en onthaalouder. De tevredenheidsmeting helpt de dienst om de dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren. Aangezien de kwaliteit van de opvang mee bepaald wordt door de kwaliteit van de samenwerking tussen ouders, onthaalouders en dienstverantwoordelijken.

  • Contacten tussen onthaalouders en dienst voor onthaalouders

   De onthaalouders worden begeleid en ondersteund door de dienst. Op regelmatige basis gaat de dienstverantwoordelijke op huisbezoek bij de onthaalouders. Tijdens deze contacten informeren de onthaalouders de dienstverantwoordelijke over de opvolging van de kinderen, de samenwerking met de ouders, wijzigingen in hun bezetting, … .
   De dienstverantwoordelijke informeert, op haar beurt, de onthaalouders over regelgevingen en werking.
   Jaarlijks organiseert de dienst een achttal vormingsmomenten voor de onthaalouders. Verder staat de dienst ook in voor de financiële vergoeding voor de onthaalouders en de administratieve opdrachten die verbonden zijn aan het sociaal statuut van de onthaalouders.

 • Info

  Onze bureaus en spreekkamer bevinden zich op het gelijkvloers van het kinderdagverblijf.  

  • Spreekkamer

  Hier worden ouders ontvangen voor inschrijvingen en gesprekken

  • Bureau Directie

  Directeur Karen Seyser

 • Dienstverantwoordelijke Veerle Quintiens

  Dienstverantwoordelijke Vanessa Leurs